พิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

Thumbnail Image Table
640124_0.jpg
25/1/2564 11:31:25
Size (KB)  :  909 KB
640124_1.jpg
25/1/2564 11:31:25
Size (KB)  :  709 KB
640124_2.jpg
25/1/2564 11:31:25
Size (KB)  :  705 KB
640124_3.jpg
25/1/2564 11:31:25
Size (KB)  :  707 KB
640124_4.jpg
25/1/2564 11:31:25
Size (KB)  :  722 KB
640124_5.jpg
25/1/2564 11:31:25
Size (KB)  :  796 KB
640124_6.jpg
25/1/2564 11:34:15
Size (KB)  :  494 KB
640124_7.jpg
25/1/2564 11:33:43
Size (KB)  :  567 KB
640124_9.jpg
25/1/2564 11:35:42
Size (KB)  :  425 KB
Pages:     1