ประชุมหารือการยกระดับการผลิตไก่พื้นเมืองให้เข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร โดยการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ปีกไก่พื้นเมืองระดับ GMP

Thumbnail Image Table
1
10/3/2021 10:06:07 AM
Size (KB)  :  618 KB
2
10/3/2021 10:06:07 AM
Size (KB)  :  610 KB
3
10/3/2021 10:06:08 AM
Size (KB)  :  538 KB
4
10/3/2021 10:06:08 AM
Size (KB)  :  524 KB
5
10/3/2021 10:06:08 AM
Size (KB)  :  495 KB
6
10/3/2021 10:06:08 AM
Size (KB)  :  517 KB
7
10/3/2021 10:06:08 AM
Size (KB)  :  488 KB
8
10/3/2021 10:06:08 AM
Size (KB)  :  624 KB
9
10/3/2021 10:06:09 AM
Size (KB)  :  546 KB
Pages:     1