พิธีเปิดการประชุมวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 หัวข้อ: "New Normal in Veterinary Medicine"

Thumbnail Image Table
1.jpg
9/12/2564 14:17:04
Size (KB)  :  619 KB
2.jpg
9/12/2564 14:17:05
Size (KB)  :  532 KB
3.jpg
9/12/2564 14:17:06
Size (KB)  :  563 KB
4.jpg
9/12/2564 14:17:06
Size (KB)  :  553 KB
5.jpg
9/12/2564 14:17:06
Size (KB)  :  544 KB
6.jpg
9/12/2564 14:17:07
Size (KB)  :  563 KB
7.jpg
9/12/2564 14:17:07
Size (KB)  :  590 KB
8.jpg
9/12/2564 14:17:08
Size (KB)  :  514 KB
9.jpg
9/12/2564 14:17:08
Size (KB)  :  536 KB
10.jpg
9/12/2564 14:17:09
Size (KB)  :  597 KB
11.jpg
9/12/2564 14:17:09
Size (KB)  :  597 KB
Pages:     1