ให้การตอนรับคณะนักศึกษาสัตวแพทย์ จาก มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา

Thumbnail Image Table
611219_1
12/19/2018 2:52:07 PM
Size (KB)  :  612 KB
611219_2
12/19/2018 2:52:07 PM
Size (KB)  :  690 KB
611219_3
12/19/2018 2:52:07 PM
Size (KB)  :  608 KB
611219_4
12/19/2018 2:52:07 PM
Size (KB)  :  592 KB
611219_5
12/19/2018 2:52:07 PM
Size (KB)  :  613 KB
611219_6
12/19/2018 2:52:07 PM
Size (KB)  :  644 KB
611219_7
12/19/2018 2:52:07 PM
Size (KB)  :  584 KB
611219_8
12/19/2018 2:52:07 PM
Size (KB)  :  603 KB
611219_9
12/19/2018 2:52:07 PM
Size (KB)  :  567 KB
Pages:     1