ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ฉัตรชัย สารชัย

Assistant Professor Chatchai Sarachai

สาขางานวิจัย (Research) : Poultry health management, Poultry medicine (viral disease), Poultry immunology

e-mail : chatchai.sarachai@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948023


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิทย์ โชตินันท์

Assistant Professor Dr.Suwit Chotinan

สาขางานวิจัย (Research) : Poultry Medicine (Herd health and production management in poultry farm), Veterinary Epidiemiology

e-mail : suwit.c@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948023


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.สุรีรัตน์ หนูมี

Assistant Professor Dr.Sureerat Numee

สาขางานวิจัย (Research) : Microbiology research esp. bacterial diseases in poultry , Research in native chickens

e-mail : sureerat.n@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948023


อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์

Dr.Nattakarn Awaiwanont

สาขางานวิจัย (Research) : Ant imicrobial resistance, Food safety and hygiene, Poultry medicine & poultry gut health

e-mail : nattakarn.a@cmu.ac.th

โทรศัพท์: 053-948023


อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.นิศาชล อภิญดา

Lecturer Dr.Nisachon Apinda

สาขางานวิจัย (Research) : Avian virology, Avian immunology, Avian vaccine production, Molecular genetics engineering

e-mail : nnisa.nisachon@gmail.com

โทรศัพท์: 053-948023