.

ติดต่อเรา /

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University

155 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
โทรศัพท์ : 053-948002, โทรสาร : 053-948065

Facebook : https://www.facebook.com/veterinarycmu/

 

Cinque Terre alt=

 

Cinque Terre alt=

แผนที่การเดินทาง by Google Map

พิกัด Google Map : 18.759143,98.939968

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙