คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

 


ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 5

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสัตวแพทย์จบใหม่และสัตวแพทย์ที่มีความสนใจด้านเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เล็ก เข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ Internship Program รุ่น 5" ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 5 พฤษภาคม 2565.

สัตวแพทย์ที่ร่วมโครงการฯ จะมีโอกาสได้ปฏิบัติงานกับร่วมกับคณาจารย์และสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์และความชำนาญในด้านเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เล็ก ด้านสัตว์เล็กอย่างใกล้ชิดทั้งทางด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เวชศาสตร์สัตว์ป่วยวิกฤต การดูแลสัตว์ป่วย ตรวจรักษาสัตว์ป่วยนอก อีกทั้งยังได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนา และมีทักษะที่หลากหลาย เป็นระยะเวลา 12 เดือน

จำกัดจำนวนรับสัตวแพทย์เข้าร่วมโครงการฯ เพียง 8 ท่าน

 

 

กำหนดการรับสมัคร

 

สถานที่การฝึกอบรม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙