คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประำจำบรรจุใหม่ พ.ศ.2560

แนวทางการทดสอบบุคลาภาพทางด้านจิตวิทยา

 

ข่าวประกาศรับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์

หัวข้อแจ้ง วันที่แจ้ง
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง "อาจารย์" เลขที่ E300003 คลินิกสุกร ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค [ 30 กรกฎาคม 2564 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง "อาจารย์" เลขที่ E300003 คลินิกสุกร ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค [ 12 กรกฎาคม 2564 ]
- ประกาศรับสมัครตำแหน่ง "อาจารย์" เลขที่ EP300004 คลินิกสัตว์เล็ก ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า อัตราเชิงยุทธศาสตร์ (เชิงรุก) [ หมดเขต 29 ตุลาคม 2564] [ 22 เมษายน 2564 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ๋เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ E300052 ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า [ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ]

ข่าวประกาศรับสมัครตำแหน่งทั่วไป

หัวข้อแจ้ง วันที่แจ้ง
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก [ 30 มิถุนายน 2564 ]
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งเภสัชกร ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก [ 28 มิถุนายน 2564 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก (สอบสัมภาษณ์) [ 25 มิถุนายน 2564 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก [ 22 มิถุนายน 2564 ]
- ประกาศทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาสัตวแพทย์เฉพาะทางร่วมกับศึกษาต่อปริญญาโทวิจัยทางคลินิก (ทุน RA) [ 16 มิถุนายน 2564 ]

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งเภสัชกร ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

[ 15 มิถุนายน 2564 ]
- ประกาศเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะผู้ช่วยสัตวแพทย์ VACT program รุ่น 2 จำนวน 8 อัตรา [ 1 มิถุนายน 2564 ]
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก [ 25 พฤษภาคม 2564 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) [ 6 พฤษภาคม 2564 ]
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน [ 8 เมษายน 2564 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน [ 5 เมษายน 2564 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) [ 1 เมษายน 2564 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน [ 1 เมษายน 2564 ]
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี [ 30 มีนาคม 2564 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี [ 22 มีนาคม 2564 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี (เพิ่มเติม) [ 18 มีนาคม 2564 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี [ 17 มีนาคม 2564 ]
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน [ 17 มีนาคม 2564 ]
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งเภสัชกร ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก [ 5 มีนาคม 2564 ]
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี [ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ]
- ประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (internship program) [ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ]
- ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทย์ มช. [29 ธันวาคม 2563 ]
- ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทย์ มช. [21 ธันวาคม 2563 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ๋เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทย์ มช. [21 ธันวาคม 2563 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ๋เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทย์ มช. [16 ธันวาคม 2563 ]
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทย์ มช. [25 พฤศจิกายน 2563 ]
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป [17 พฤศจิกายน 2563 ]
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน [16 พฤศจิกายน 2563 ]
- ประกาศรับสมัครเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน การคลัง และพัสดุ [ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่] [12 พฤศจิกายน 2563 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน [10 พฤศจิกายน 2563 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน [4 พฤศจิกายน 2563 ]
- ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน [30 ตุลาคม 2563 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน [26 ตุลาคม 2563 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน [19 ตุลาคม 2563 ]
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน [14 ตุลาคม 2563 ]
   

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙