คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุน / โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

 

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่แจ้ง
- ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีนหลักสูตร International Master of Public Health Program [26 พฤศจิกายน 2564]
- ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในโครงการ 2022 Foreign National Student (Thai) Intern Program (FNSIP) [29 ตุลาคม 2564]
- ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Saga University Spring 2022 [25 ตุลาคม 2564]
- ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน NTNU Spring Semester 2022 [25 ตุลาคม 2564]
- ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน NDHU Spring 2022 [25 ตุลาคม 2564]
- ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Sungshin Women’s University [25 ตุลาคม 2564]
- ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Yamagata University Spring 2022/Fall 2022 [25 ตุลาคม 2564]
- ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน TUFS Spring Semester 2022 [15 ตุลาคม 2564]
- ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ CY Cergy Paris Université [15 ตุลาคม 2564]
- ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน University of Tsukuba Spring 2022 [15 ตุลาคม 2564]
- ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Chungbuk National University Spring 2022 [15 ตุลาคม 2564]
- ประชาสัมพันธ์รางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น ประจำปี 2021 – 2022 [15 ตุลาคม 2564]
- ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ Hansei University [15 ตุลาคม 2564]
- ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ China Medical University [15 ตุลาคม 2564]
- ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ Junior Research Fellowship 2022 [1 ตุลาคม 2564]
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อรับทุนผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ [1 ตุลาคม 2564]
- ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Chevening ประจำปี 2565-2566 [1 ตุลาคม 2564]
- ประชาสัมพันธ์คอร์สภาษาญี่ปุ่น Sophia Online January Session 2022 [1 ตุลาคม 2564]
- ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Short-Term Exchange Program Spring 2022 ณ University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น [1 ตุลาคม 2564]
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Connecting With The World vol4 in Japanese [1 ตุลาคม 2564]
- ประชาสัมพันธ์โครงการ Virtual Culture, Language & Environment Program ประเทศมาเลเซีย [15 กันยายน 2564]
- ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Autumn Winter Program 2021 [15 กันยายน 2564]
- ประชาสัมพันธ์ Nominations for ICCR Award for Promotion of Buddhist Studies 2021 [15 กันยายน 2564]
- ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET 2022 [15 กันยายน 2564]
- ประชาสัมพันธสถานเอกอัครราชทูตฮังการีขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม "Innovation Health Solutions in the COVID Era" [30 กรกฎาคม 2564]
- ประชาสัมพันธ์การประชุม ASEAN University Student Network (AUSN) Annual Meeting [30 กรกฎาคม 2564]
- ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Virtual Mobility Program at UUM [28 มิถุนายน 2564]
- ประชาสัมพันธ์ ทุนเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) [24 มิถุนายน 2564]
- ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนระดับปริญญาโท Transformation for Sustainable Future in South-East-Asia (TranSEA) [12 พฤษภาคม 2564]
- ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานประชุม (virtual) AAVS sessions 28-29 March 2021 [11 มีนาคม 2564]
- ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Program A&B ณ University of Fukui 2021 [5 มีนาคม 2564]
- ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน National Dong Hwa University [4 มีนาคม 2564]
- ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน National Tsing Hua University Fall 2021 [4 มีนาคม 2564]
- ประสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Okayama EPOK 2021 Fall Application [4 มีนาคม 2564]
- ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในต่างประเทศ ณ Tianjin University [4 มีนาคม 2564]

- ประชาสัมพันธ์ ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2565

[24 กุมภาพันธ์ 2564]

- งานประชุม OIE Webinar for World Wildlife Day in Asia and the Pacific “The evolving role of veterinarians in wildlife health for One Health.”

[19 กุมภาพันธ์ 2564]

- ประชาสัมพันธ์ DAAD In-country In-region Scholarship Programme Call for Applications for AY2021-2022

[5 กุมภาพันธ์ 2564]

- ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน TUFS Fall Entry 2021

[5 กุมภาพันธ์ 2564]

- ประชาสัมพันธ์ Ochanomizu University Exchange Program Fall Semester

[5 กุมภาพันธ์ 2564]

- ประชาสัมพันธ์ Gunma University Fall Semester Exchange Program

[4 กุมภาพันธ์ 2564]

- ประชาสัมพันธ์ทุน Ochanomizu University MEXT Scholarships

[4 กุมภาพันธ์ 2564]

- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน AUN - ACTS ประจำปีการศึกษา 2564

[4 กุมภาพันธ์ 2564]

- ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปี 2564

[26 มกราคม 2564]

- ประชาสัมพันธ์ทุน THOHUN Scholarship 2021 for International One Health Conference

[11 มกราคม 2564]

- ประกาศให้ทุนรัฐบาลออสเตรีย Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2564

[11 มกราคม 2564]

- ประกาศให้ทุนการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2021-2022 จากรัฐบาลออสเตรีย

[11 มกราคม 2564]

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙