ทำเนียบคณบดี

รศ.น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป

ดำรงวาระ  (2538 – 2545)
รศ.น.สพ.ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร

ดำรงวาระ (2545 – 2549)
รศ.น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ

ดำรงวาระ (2549 - 2557)
ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์

ดำรงวาระ (2557 - 2565)
ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์

ดำรงวาระ  (2565 - ปัจจุบัน)
ที่อยู่

155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ติดต่อสอบถาม 
Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

Follow Us
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
 • tel.053 948031

 • โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่
 • tel.053-948038

 • โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน
 • tel.053-037071

 • ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า
 • tel.053 948097

 • ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • tel.053-948041

 • ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยเอเชียแปซิฟิก (VPHCAP)
 • tel.053-948073
 Free Website Building Software

Created with ‌

Mobirise