ข่าวกิจกรรม

ประจำปี 2565


ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะทำงาน ในโอกาสเข้าหารือเพื่อสร้างความร่วมมือจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาย่อย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรม Pet Wellness Health Checkup Program เนื่องในโอกาส ครบรอบ 28 ปี คล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ไอเด็กซ์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้่จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน และถ่ายพยาธิ ณ โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กิจกรรมบริจาคเลือดสำหรับสุนัข Blood Donation ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2565

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณธนธัส รักยงค์ ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป แผนกผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง เข้าแสดงความยินดีกับ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมร่วมพูดคุยหารือในด้านความก้าวหน้าของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี อาจารย์สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า และคณะทำงาน เข้าพบคณะกรรมการบริหารมูลนิธิขาเทียมฯ นำโดย รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร กรรมการและเลขาธิการ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างขาเทียมสำหรับสัตว์ อันจะส่งผลสำคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์ต่อไป ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานครบรอบ 28 ปี คล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญและทักษิณานุปทานแก่อาจารย์และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ล่วงลับ โดยมี ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และแขกผู้มีเกียรติตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรครอบครัวสัตวแพทย์ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ในช่วงบ่าย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดมีกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิตบริจาคโลหิตเพื่อแม่ โดยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. เข้าร่วมบริจาคโลหิตพร้อมกันอย่างคับคลั่ง  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานครบรอบ 28 ปี คล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญและทักษิณานุปทานแก่อาจารย์และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ล่วงลับ โดยมี ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และแขกผู้มีเกียรติตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรครอบครัวสัตวแพทย์ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ในช่วงบ่าย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดมีกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิตบริจาคโลหิตเพื่อแม่ โดยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. เข้าร่วมบริจาคโลหิตพร้อมกันอย่างคับคลั่ง  

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ พลตรีหญิงกชกร ไชยบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านวิชาการ การจัดการเลี้ยงดู การขยายพันธุ์ การดูแลสุขภาพ สวัสดิภาพ และการอนุรักษ์เสือโคร่ง โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมกันนี้ เนื่องในโอกาส "วันอนุรักษ์เสือโลก" ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ยังได้ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ วิชาการ "แนวโน้ม ทิศทาง การอนุรักษ์เสือโคร่ง: สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อันควรอนุรักษ์" ณ Tiger Kingdom Chiang Mai อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ด้วย

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี  

ห้องปฏิบัติการวิจัยวัคซีน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี และคณะนักวิจัย ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากทุนวิจัยจากสหราชอาณาจักร (Newton fund) นำโดยคุณพิจารณา สมัครการ และคณะ ที่ได้เข้าตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการวิจัยวัคซีน และติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง Boardly protective vaccines for porcine reproductive and respiratory syndrome and swine influenza virus infections พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้รับทุนสำหรับประกอบการจัดทำคลิปวิดีโอของทุนวิจัยจากสหราชอาณาจักร (Newton fund) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ครอบครัวสัตวแพทย์ ร่วมพิธีอัญเชิญ"พระพุทธสัตวแพทย์บรมติโลกนาถประทานพร" ขึ้นประดิษฐานไว้ประจำหอพระพุทธรูป คณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจตุรมุขทางเข้าด้านหน้าคณะฯ เพื่อเป็นที่สักการะและศูนย์รวมจิตใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และคณะศรัทธา ให้เกิดความร่มเย็น ผาสุก และปลอดภัยตลอดไป เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี คุณจิราทรัพย์ กิจการสังวร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด ลงนามกับ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ (หัวหน้าศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า) ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน

รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วย อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการ Skills4Life - The Missing Piece แพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่เพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับทุกคนช่วงวัย โดยมี ศ.ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และ รศ.ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มช. กล่าวนำเสนอโครงการดังกล่าวฯ ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เมญ่า เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

ชมรมขี่ม้า สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการดูแลและจัดการม้าเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 18 – 22 กรกฎาคม 2565 ณ คอกม้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมโครงการนี้เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับม้าเพื่อให้สมาชิกชมรมได้รู้จักกับธรรมชาติของม้า เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าหาม้าอย่างถูกวิธี การปฏิบัติงานกับม้า การดูแลทำความสะอาดม้า และการบังคับจับจูง เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษาตามหลัก CMU SMART STUDENTS ข้อที่ 3 Smart Character การมีบุคลิกภาพที่ดีและกล้าแสดงออก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของ พี่ Staff ชมรมขี่ม้า และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสำหรับน้องๆ อายุระหว่าง 4-10 ขวบ และครอบครัว ภายใต้ชื่อว่า "Vet Camp Series for Kids" ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2565 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเกี่ยวกับสัตว์ ได้ฝึกทักษะการเข้าสังคม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านประสบการณ์ตรงจากการร่วมกิจกรรม ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบคุณรายการ Thailand today ที่ร่วมแบ่งปันเรื่องราวการดำเนินกิจกรรมของโครงการ MaCMU ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่เชียงใหม่เพิ่มเติม ภายใต้ โครงการ MaCM โดยเริ่มจากเทศบาลเมืองแม่เหียะ

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ ร่วมพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ "อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ คุณศศิญา โสภาเสถียรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ โพชั่น เมคเกอร์ จำกัด และ ดร.วชิรพล สินธวถาวร ผู้จัดการฝ่าย R&D and Technical Sales ในโอกาสเข้าหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยสมุนไพรเพื่อสุขภาพสัตว์ร่วมกันในอนาคต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022)” โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมออกบูธ จัดแสดงผลงานวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร. วิทยา สุริยาสถาพร และคณะผู้วิจัย เรื่องการพัฒนาชุดตรวจเชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบสำหรับฟาร์มโคนมรายย่อยและสหกรณ์โคนม และ เรื่องฟาร์มโคนมอัจฉริยะ ในราคาที่เกษตรกรโคนมเอื้อมถึง ผลงานจาก กิจกรรมการพัฒนาอุปกรณ์และระบบสำหรับใช้ในฟาร์มโคนมยุค 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี อ.นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ ประธานชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา ลงนามกับ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ และ อ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์นกธรรมชาติ ตลอดจนสร้างความตื่นตัวของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ทราบถึงปัญหาและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสัตว์ป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ป่ากลุ่มนก อันจะเป็นการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย เข้าพบ รศ.ดร.ปรารถนา ใจผ่อง และ ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรอบรมระยะสั้นและกระบวนวิชาเรียนร่วมจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตวแพทย์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ณ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าหารือและวางแผนแนวทางการศึกษาวิจัยด้านพะยูน ร่วมกับ ผู้ใหญ่ประชุม เจริญฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในการดูแลพะยูนที่อาศัยบริเวณโดยรอบเกาะลิบง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีพะยูนอาศัยอยู่มากที่สุดของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พรเทพ วิรัชวงศ์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ชาญยุทธ สุดทองคง และ อ.ดร.ศิลปชัย เสนารัตน์ เป็นผู้นำในการเดินทาง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดตรัง ในการร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การทำวิจัย การผลิตผลงานวิชาการและการขอตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและการเรียนการสอนร่วมกัน ณ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565  

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนประเพณีรับน้องขึ้นดอยประจำปี 2565 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - พฤศจิกายน เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมด้านร่างกายสำหรับประเพณีรับน้องขึ้นดอยประจำปี 2565 ตลอดจนให้นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน รุ่นพี่และอาจารย์ภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านกิจกรรมเวียนฐานแนะนำชมรมต่าง ๆ ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม และ ผศ.น.สพ.ดร.วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวให้โอวาท  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับความเมตตาจาก พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พระวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในการมอบพระพุทธรูปปางมารวิชัย จำนวน 1 องค์ ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว เพื่อประดิษฐานไว้บริเวณหน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับเป็นศูนย์รวมจิตใจในการเคารพสักการะแก่ บุคลากร นักศึกษา และคณะศรัทธา ให้เกิดความร่มเย็น ผาสุกตลอดไป เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.09 น.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมโต๊ะกลม ครั้งที่ 1/2565 สำหรับบุคลากรสายวิชาการ นำทีมโดย รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับอาจารย์พุดคุยกันแบบ “จารย์” กับเส้นทางตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น พร้อมแนวทางจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง ชี้แจงเกณฑ์ภาระงานใหม่ และรับฟังปัญหาและอุปสรรคในระบบบริหารจัดการ ผ่านระบบ Zoom meeting เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565 เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อร่วมสืบสานการประเพณีอันดีงาม และสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร คุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และครอบครัวสัตวแพทย์ มช. เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันอย่างพร้อมเพรียง ณ วัดห้วยทราย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วย อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีทําบุญศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นอาคาร 3 ชั้น สร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านสุขภาพและบริการทางการแพทย์ และเพื่อรองรับการขยายตัวต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ขอบคุณภาพจาก Facebook : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมปูเสื่อ ครั้งที่ 1/2565 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อรับฟังการชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงานสายปฏิบัติในสังกัดหน่วยงานสำนักงานคณะ และแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะ ณ ห้องประชุม B402 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าว “วิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่มาราธอน 2565 ครั้งที่ 6 (CMU - Chiang Mai Marathon 2022)” โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นประธานแถลงข่าว โดยมีคุณอมรรัตน์ ขัติยศ หัวหน้างานงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเล็ก หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย คุณศิริญาณีย์ สารชัย หัวหน้างานบริหารทั่วไป คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพห้องปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.มนทิรา อินต๊ะนอน รองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานงานบริการทางคลินิก ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีมอบอาคารวิจัยกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีและประธานคณะทำงานโครงการวิจัยด้านกัญชา กัญชงและพืชเสพติด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน คุณศุภเดช อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด กล่าวนโยบายของบริษัทในการสนับสนุนงานวิจัยกัญชาทางการแพทย์ และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี กล่าวแสดงความขอบคุณ ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

รศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพห้องปฏิบัติการ และ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย น.สพ.กิตติกร บุญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการชันสูตรโรคสัตว์และการตรวจวินิจฉัยทางคลินิก และ ดร.ชรัชดา พันธุ์วิทยากูล รองผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยและงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการตัวอย่างและระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก หรือศูนย์สุขภาพพร้อม ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 โดยมีคุณพรชนก มะธุ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกฯ และคุณชัยพล รินเชื้อ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบมาตรฐานของห้องปฏิบัติการของศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ฯ

หน่วยบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำบุคลากรใหม่ที่ได้เริ่มปฏิบัติงาน ในรอบเดือน กรกฎาคม2565 เข้าพบ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวพร้อมพูดคุยทำความรู้จัก โดยคณบดีได้กล่าวยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวสัตวแพทย์อย่างเป็นทางการ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสำหรับน้องๆ อายุระหว่าง 4-10 ขวบ และครอบครัว ภายใต้ชื่อว่า "Vet Camp Series for Kids" ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2565 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเกี่ยวกับสัตว์ ได้ฝึกทักษะการเข้าสังคม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านประสบการณ์ตรงจากการร่วมกิจกรรม ณ ห้องปฏิบัติการ F103 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า เป็นตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ ร่วมงานครบรอบปีที่ 82 กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ น.สพ.พรชัย พงษ์ศาธิวัฒน์ ผู้บริหารในเครือเวทโปรดักส์ พร้อมทีมงาน ในโอกาสร่วมหารือความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการรักษาสัตว์ อันจะเป็นประโยชน์ต่องานด้านสัตวแพทย์ต่อไป ณ คณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Re and Up skill: Abdominal ultrasound in dogs and cats” จัดโดย คลินิกสัตว์เล็ก ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า วัตถุประสงค์ของการอบรมคือการให้สัตวแพทย์ได้มีโอกาสทบทวน พร้อมเสริมทักษะการใช้เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อวินิจฉัยเบื้องต้นในสัตว์เลี้ยง ได้ฝึกหัตถการในภาคปฏิบัติ และลงมือตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงจริง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง รศ.สพ.ญ.ดร.แนน ช้อยสุนิรชร ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในครั้งนี้ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภคและหัวหน้าหน่วยคลินิกสุกร พร้อมด้วยคณาจารย์สังกัดคลินิกสุกร ร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวงจรการผลิตสุกรและความเสี่ยงของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ให้กับ น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ปศุสัตว์เขต 5 และทีมผู้ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยการศึกษาแนวทางการจัดการความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในวงจรการผลิตสุกรในประเทศไทย สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และตัวแทนนักศึกษาจากทุกชั้นปี ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมา ทั้งยังเป็นโอกาสให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ และนักศึกษาใหม่ ได้ปวารณาตัวเป็นศิษย์ที่พร้อมรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ โดยมี ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมในพิธี ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วยตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการ ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรม ตลอดจนพิจารณาแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566 - 2569 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ด้านต่าง ๆ ต่อไป ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมงาน Education Smarter Way to Learn and Collaboration – The New Trend เพื่อรับฟังข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด พร้อมทั้งอัปเดตโซลูชันสุดล้ำ ที่จะมาพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าสู่โลกดิจิตอลในอนาคต ณ Veranda High Resort จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565  

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ น.สพ.เกรียงกมล ชิดบุรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สะพานขาวปศุสัตว์ 2021 จำกัด พร้อมด้วย ตัวแทนจากบริษัทภาคเอกชน ประกอบไปด้วย บริษัท น้ำปิงปศุสัตว์ (2000) จำกัด, บริษัท เคเอ็นเค อินเตอร์เทรด จำกัด, บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด, บริษัท อะโกรเซอร์วิส จำกัด, บริษัท แอนนีมอล เฮลธ์ โปรดักส์ จำกัด, Ceetal Laboratoires ประเทศฝรั่งเศส ASP Ruminant ในเครือ vet product และ บริษัท Zoetis (thailand) จำกัด เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมร่วมพูดคุยแนวทางการสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและต่อสังคมร่วมกันในอนาคต เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมรวมบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 ในวาระที่ ศ.นสพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ดำรงคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ครบ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานการดำเนินงานช่วงสามเดือนที่ผ่านมา รวมถึงเปิดโอกาสรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพื่อการขับเคลื่อนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ต่อไป โดยคณาจารย์ และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565

หน่วยบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมให้ความรู้ในการเขียนประเมินค่างานและการเขียนบทวิเคราะห์งานสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นเป็นชำนาญการ โดยมี น.สพ.กิตติกร บุญศรี สัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สังกัด ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรสายปฏิบัติเข้าร่วมรับฟังเป็นอย่างมาก ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565

ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปพร้อมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของโครงการ Ma CM โดยทีมงานจากรายการ Thailand Today ช่อง NBT World ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำตัวแทนคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าหารือแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการและการเรียนการสอน ร่วมกับ ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ประธานกรรมการ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด และทีมงาน ณ อาคารสำนักงาน บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ คุณสุมาลี ลู่ควร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และทีมงาน ในโอกาสเข้าแสดงความยินดี การเข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมพูดคุยแนวทางการนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้สนับสนุนงานด้านการศึกษาและการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชมรมศิษย์เก่าและศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 69 จัดงานแนะแนวน้องสัตวแพทย์ ประจำปี 2565 ระดับชั้น ปี 2 – 6 ในหัวข้อ “จบแล้วทำไรดี Looking for your perfect job?” แบ่งปันเรื่องราวการทำงาน การทำความเข้าใจบุคลิกภาพตนเองและผู้ร่วมงาน ภาพรวมของงานทางสัตวแพทย์ และการเสวนาของศิษย์เก่าในสายงานต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มงานรักษาสัตว์และดูแลสุขภาพ กลุ่มงานกรมปศุสัตว์และหน่วยงานราชการ กลุ่มงานธุรกิจยา เวชภัณฑ์ และอาหารสัตว์ และกลุ่มงานอาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-15.00 น.

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ นำทีมคณะผู้บริหารของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565 วัตถุประสงค์ของงานจัดขึ้นเพื่อให้หัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ได้เข้าใจในบริบทการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ร่วมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและร่วมกันอภิปรายถึงแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา และสร้างความเข้าใจให้กับผู้บ ริหารสายบริหารวิชาการและสายปฏิบัติการ ในการนำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปใช้ในการบริหารงานภายในส่วนงานหรือหน่วยงาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565

ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นางสาววราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะฯ เป็นตัวแทนผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยมี รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ที่มอบโครงกระดูกวาฬบรูด้า เพศผู้ ให้กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เพื่อนำมาใช้เป็นสื่อด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลที่สนใจได้มาศึกษาต่อไป โดยการรับมอบโครงกระดูกวาฬบรูด้าในครั้งนี้ นำทีมโดย ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน สวัสดิการ และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ พร้อมจัดให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบและพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา ในงาน "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2565" ผ่านรูปแบบ ZOOM Conference โดยมี รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ และ พี่ๆ นักศึกษา จากสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความขอบคุณ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา อดีตรองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา และอาจารย์ประจำคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค พร้อมมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ลาออกจากการปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้คณบดีเป็นตัวแทนกล่าวความรู้สึกที่ร่วมปฏิบัติงานมาตลอดระยะเวลา 19 ปี ด้วยความเสียสละและทุ่มเท เป็นทั้งเพื่อนร่วมงานที่ดี เป็นอาจารย์ที่มีศักยภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ที่มีความสำเร็จในการทำงานด้านวิจัย และเป็นที่รักของทุกคน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr.Laura Macfarlane สัตวแพทย์นักระบาดวิทยา จาก The Department of Agriculture, Water and the Environment ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมและหารือการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการอบรมภายใต้โครงการ R-FETPV ในการนำความรู้จากการอบรมไปพัฒนางานที่รับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. โดยมี น.สพ.ปวเรศ ปัญญาสมบูรณ์ยิ่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ จากสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ร่วมเดินทางมาในโอกาสนี้ด้วย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารร่วมงาน "ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565" ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนและคณาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาให้กับผู้ปกครอง ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง Smart Classroom คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณาจารย์ สัตวแพทย์ และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2565 


ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ สพ.ญ.กมลวรรณ ณ ลำพูน ผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดี พร้อมกันนี้ได้แนะนำผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพสัตว์ของบริษัทฯ ตลอดจนพูดคุยแนวทางดำเนินงานการตลาดของผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพสัตว์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 


ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปพร้อมให้สัมภาษณ์ "แนะนำห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์" โดยทีมงานจาก วีทีวี นิวส์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 

ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารโรงพยาบาลสัตว์ ในหัวข้อ Organizational Management - A Corporate Veterinary Hospital’s Perspective โดยมี น.สพ.พงษ์ระวี แสนปัญญา ผู้จัดการเขตโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เป็นวิทยากร ณ ห้อง E408 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ น.สพ.เกรียงกมล ชิดบุรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สะพานขาวปศุสัตว์ 2021 จำกัด และคุณณรงค์ฤทธิ์ วงค์ชมภู กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเอ็นเค อินเตอร์เทรด จำกัด ในโอกาสเข้าหารือเพื่อนำงานวิจัยไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจต่อไป ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 256

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้แทนคณะผู้บริหารและคณาจารย์คลินิกม้า เข้าพบ พลตรี พนาเวศ จันทรังษี เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เพื่อกล่าวสวัสดีพร้อมแนะนำทีมคณะผู้บริหารชุดใหม่ และร่วมพูดคุยหารือในการสร้างความร่วมมือกันด้านงานการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ งานวิจัย และโครงการต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในอนาคต ณ กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรใน โครงการอบรมการเขียนหนังสือหรือตำราวิชาการ ให้แก่บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานและแนวทางการจัดทำแผนโครงการต่าง ๆ สำหรับรองรับการพัฒนาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ในอนาคต ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับผู้แทนคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าพบ พันเอก พัฒนะ ประยูรเทพ ผู้อำนวยการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ในโอกาสแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ พร้อมทั้งได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการให้ความร่วมมือด้านงานการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการเพื่อชุมชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ณ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร นำผู้แทนคณะทำงาน เข้าศึกษา ดูงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะทำงาน ให้การต้อนรับ ร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กรต่อไป เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความร่วมมือทางวิชาการ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก คณาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำกล่าวถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ คุณกันย์ จำนงค์ภักดี หัวหน้าศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบกจังหวัดเชียงใหม่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมและงานด้านวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าร่วมกัน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ตัวแทนคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ คุณแม่สมศรี ไชยสิน มารดา ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร์ มช. ณ วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 5 โดยมี อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.สพ.ญ.กรรณิการ์ พงษ์รูป ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก กล่าวต้อนรับผู้ฝึกอบรม ซึ่งจะร่วมปฏิบัติงานหน่วยต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เล็ก เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำตัวแทนผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Professor Nonaka Nariaka, PhD และ Dr.Hayashi Naoki (นักศึกษาปริญญาเอก) จาก Faculty of Veterinary Medicine, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยียมเยือน ติดตามการดำเนินโครงการวิจัยร่วม "Construction of genome database and development of multi-diagnostic system for strongyle nematodes of bovine species in Thailand" ภายใต้ SATREPS Project ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Japan Science and Technology Agency (JST) and Japan International Cooperation Agency (JICA) พร้อมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก คุณธรรมนูญ น่วมอนงค์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย และทีมงาน สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Rankings) ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ณ ห้อง E408 โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม กล่าวต้อนรับ และ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดงาน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

หน่วยบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำบุคลากรใหม่ที่ได้เริ่มปฏิบัติงานในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 เข้าพบ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวสัตวแพทย์และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรใหม่ รวมทั้งพูดคุยแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน ในเรื่องต่าง ๆ อย่างเป็นกันเอง ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน echocardiography: พื้นฐานและการนำไปใช้ (รุ่นที่ 1) โดยมี ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และมี ผศ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องบรรยาย E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนและออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์จาก บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โรยัล คานิน (ประเทศไทย) จำกัด ที่จัดกิจกรรม Royal Canin Club เพื่อให้ความรู้ทางโภชนาการที่ถูกต้องสำหรับสุนัขและแมวให้กับเจ้าของน้องหมา น้องแมว ที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีจบหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 4 ให้แก่สัตวแพทย์ จำนวน 8 คน โดยมี อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.กรรณิการ์ พงษ์รูป ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณาจารย์ และบุคลากร กล่าวแสดงความยินดี ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำตัวแทนคณาจารย์คลินิกม้า ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ให้การต้อนรับ ผศ.น.สพ.ดร.วรกิจ เชิดชูธรรม และ ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีย์ ไหลกุล และคณะ จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ พร้อมหารือความร่วมมือด้านการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกทักษะความชำนาญการผ่าตัดโคลิกในสัตว์ตระกูลม้า เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนโยบายและแผน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปี 2566 – 2569) เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกันวางแผน เสนอ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ได้แผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้อง Smart classroom E408 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความขอบคุณ นายจิรศิลป์ ศรีทอง ผู้ช่วยสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ หนึ่งในครอบครัวสัตวแพทย์ที่ร่วมปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและเสียสละ ตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมา พร้อมมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ลาออกจากการปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความขอบคุณ น.สพ.กิตติพงษ์ คุณประทุม สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ที่ร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวสัตวแพทย์และปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังมาตลอดเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี พร้อมมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ลาออกจากการปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์เทคนิคการเขียนบทความในวารสารนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ Expert views: Success story ในกิจกรรม “Road to Scopus #2” จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งในรูปแบบ Onsite ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และรูปแบบ Zoom Online เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ สพ.ญ.ดีรติรา ยะกันทะ ผู้จัดการฝ่ายขาย แผนกธุรกิจสัตว์เลี้ยง บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จํากัด ในโอกาสเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ พร้อมพูดคุยหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในงานด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการบริการวิชาการ และการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดี พร้อมด้วย รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ให้การต้อนรับคุณสิริศักดิ์ ปิ่นประชานันท์ ตัวแทนจากบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮมี แอนิมอลเฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมมอบสื่อการเรียนการสอนให้แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบคุณอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. พร้อมพูดคุยหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฝึกสัตวแพทย์และฟาร์มทดลอง ตลอดจนแนวทางการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ในอนาคต ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

รศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพห้องปฏิบัติการ และ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและการจัดหารายได้ ตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมบริหาร ให้การต้อนรับ น.สพ.ดร.ประพืด อักษรพันธ์ และคุณบุบผา สุวรรณโมก จากบริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางสร้างความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ด้านธุรกิจสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ และพาเยี่ยมชมพร้อมแนะนำห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในถ่ายทำเผยแพร่วิดีโอ ในประเด็น One day in CMU โดยทีมงานจากศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของคณบดีสาขาวิชาชีพสุขภาพต่าง ๆ และร่วมงานประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ เรื่อง “การควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัยไทย” ครั้งที่ 3 (Dean Summit on Tobacco Control) ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

 ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เภสัชกรหญิง เปี่ยมสุข แดงเครือ กรรมการผู้จัดการบริษัท ที.เจ.แอนนิมัล เฮลท์ จำกัด พร้อมด้วย สพ.ญ.วรรณิดา จิตนภากาญจน์ ที่เข้าพบเพื่อร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565


หน่วยบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำบุคลากรใหม่ที่ได้เริ่มปฏิบัติงานในรอบเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 เข้าพบ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพูดคุยทำความรู้จัก สร้างความผูกพันในองค์กร พร้อมต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวสัตวแพทย์อย่างเป็นทางการ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565  


ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบคุณจิระวุฒิ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. พร้อมหารือการให้ความร่วมมือในงานด้านในการบริการวิชาการ วิจัย และแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการต่าง ๆ ร่วมกันในอนาคต ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565   

 ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบคุณสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อพบปะหารือแนวทางในการให้ความร่วมมือในงานด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการบริการวิชาการ วิจัย และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม ในโอกาสนี้ได้แนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 


ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบคุณสายสิทธิ์ เจตสิกทัต รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครและผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วยคุณฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครและผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. พร้อมพูดคุยหารือแนวทางในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านการบริการวิชาการ และการทำประโยชน์เพื่อสังคม ณ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสำหรับน้องๆ อายุระหว่าง 4-10 ขวบ และครอบครัว ภายใต้ชื่อว่า "Vet Camp Series for Kids" ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเกี่ยวกับสัตว์ ได้ฝึกทักษะการเข้าสังคม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านประสบการณ์ตรงจากการร่วมกิจกรรม ณ ห้องปฏิบัติการ F103 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบ ผศ.น.สพ.ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ รักษาการ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือ งานด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าในสังกัดโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางยาสลบและทันตกรรมในสัตว์ตระกูลเสือ (Big Cat Anesthesia and Dentistry Workshop) ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565 โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า เป็นผู้กล่าวเปิดการฝึกอบรม และ พลตรีหญิง กชกร ไชยบุตร กรรมการผู้จัดการ คุ้มเสือตระการ จำกัด ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ณ คุ้มเสือเชียงใหม่ (Tiger Kingdom) อ.แม่ริม และ คุ้มเสือ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน(ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย อ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ให้การต้อนรับ นายพงษ์ทิวา กฤษณพันธุ์ รองผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด และคณะทำงาน ในโอกาสเข้าติดตามและรับฟังการนำเสนอโครงการ “การปลูกพืชอาหารช้างที่มีคุณภาพเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่” ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการจาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด พร้อมร่วมให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ The Success ช่อง SUCCESS CHANNEL ต่อประเด็นการให้ความสำคัญในการต่อยอดและพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพช้าง ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและการจัดหารายได้ เข้าพบคุณคุณสิริพงษ์ ตระการกมล ประธานกรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด เพื่อแนะนำผู้บริหารชุดใหม่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านการบริการวิชาการ และการทำประโยชน์เพื่อสังคม ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงสมโภชตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเสริมสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรและนักศึกษา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ น.สพ.อนุรักษ์ สมกิตติธรรม ผู้อํานวยการธุรกิจสัตว์ปีก บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จํากัด และคณะทำงาน ในโอกาสร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านธุรกิจสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ ตลอดจนการพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์ และการให้บริการรับใช้สังคม ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 12) ที่ผ่านหลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติในโครงการ "การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว ครั้งที่ 2" หลักสูตร 40 ชั่วโมง เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ณ โรงพยาบาลัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว รองคณบดีฝ่ายมาตรฐาน และคุณภาพห้องปฏิบัติการ เป็นตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ ต้อนรับน้อง ๆ อายุระหว่าง 4-10 ขวบ และครอบครัว ที่เข้าร่วมในกิจกรรม "Vet Camp Series for Kids" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเกี่ยวกับสัตว์ ได้ฝึกทักษะการเข้าสังคม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านประสบการณ์ตรงจากการร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการ F103

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับ รศ.สพ.ญ.ดร.วาสนา ไชยศรี และ ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย สิงห์หล้า อาจารย์สังกัดคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค ในโอกาสที่ได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจากคุณพ่อนสิษฐ์ ป้องกัน และ ผศ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน พร้อมครอบครัว จากการทำบุญฌาปนกิจคุณแม่รสสวรรค์ ป้องกัน เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท สมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร ให้การต้อนรับ สพ.ญ.วิทิตา แก้วประจุ ผู้จัดการธุรกิจสัตว์ปีก บริษัท ฮิปรา (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการทางด้านเวชภัณฑ์สัตว์ ตลอดจนแนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์และการให้บริการรับใช้สังคม ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2565 นำทีมโดย ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2565 ณ คลินิก 108 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ให้การต้อนรับ คุณดำริ ลิ้มมหาคุณ กรรมการผู้จัดการบริษัท โอโซนา อินเตอร์ จำกัด ที่ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และบริจาคเครื่องอบโอโซน จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร นำผู้แทนคณะทำงาน เข้าศึกษา ดูงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดี ผศ.นพ.จักรกริช ดิษธรรม ผู้ช่วยคณบดี และคุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะทำงาน ให้การต้อนรับ ร่วมพูดคุย และแบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข พร้อมด้วย คุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 5 ปี ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบคุณชิตศักดิ์ เวชชากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ พี เอ็ม ฟาร์มแอนด์ฟีด จำกัด เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านการบริการวิชาการ และการทำประโยชน์เพื่อสังคม ณ บริษัท อาร์ พี เอ็ม ฟาร์มแอนด์ฟีด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร นำผู้แทนคณะทำงาน เข้าดูงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับมาปรับใช้ เพื่อการพัฒนาแนวทางการสื่อสารของคณะต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ให้ข้อมูล และร่วมพูดคุย ตลอดการดูงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ผู้แทนคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า เข้าร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที กล่าวขอขมาลาโทษ ต่อศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณาจารย์อาวุโส พร้อมขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลและสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีงานสงกรานต์แบบล้านนา ให้คงอยู่ต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และมีผลตรวจ ATK ก่อนการเข้าร่วมงานภายใน 24 ชั่วโมง

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ผู้แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และผู้สนับสนุนพิพิธภัณฑ์ฯ ในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีสวดอภิธรรมและไว้อาลัยต่อการจากไป ของ คุณแม่รสสวรรค์ ป้องกัน มารดาของ ผศ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน (อาจารย์ปั๊ก) ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ณ วัดศรีอรุณ (บ้านไร่) ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบ คุณดิษฐกร พันธาภา ประธานชมรมขี่ม้าลัดดาแลนด์ จ.เชียงใหม่ เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านการบริการวิชาการ และการทำประโยชน์เพื่อสังคม ณ สนามขี่ม้าลัดดาแลนด์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำผู้แทนผู้บริหาร เดินทางเข้าพบ น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าพบ คุณพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมหารือแนวทางในการดำเนินกิจกรรม เพื่อสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการร่วมกัน ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565

วันที่ 9 เมษายน 2565 ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำผู้แทนคณะผู้บริหารและบุคลากร ครอบครัวสัตวแพทย์ ร่วมประกอบพิธีถอนศาลเก่าเพื่อสร้างศาลใหม่ โดยจะมีการจัดพิธีบวงสรวงสมโภชพระภูมิ ศาลใหม่ อีกครั้งในวันที่ 29 เมษายน 2565 เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวสัตวแพทย์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ อ.ดร.ชลระดา หนันติ๊ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสมาร่วมแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมให้สัมภาษณ์ โครงการวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันและความพร้อมในการพัฒนาศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ของจังหวัดเชียงใหม่" ซึ่งได้รับการสนับสนุนการทำวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565


คุณสุปริญญา วาระนัง ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะทำงาน ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าพบ คุณวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานในการจัดการและการดูแลรักษาสัตว์ป่า และสัตว์พิเศษ (Exotic) ณ อาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวัน 7 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาบรรยาย เรื่อง ยาตัวใหม่ที่ใช้ในการควบคุมการเจ็บปวดของแมว (New Drug in Cat Pain Management) สำหรับใช้เป็นแนวทางหรือทางเลือกการใช้ยาเพื่อการรักษาทางด้านอายุรกรรม และศัลยกรรม ซึ่งมี อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง กณวีร์ วาฤทธิ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยได้รับเกียรติจาก ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดี เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม (E115) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย น.สพ.ปฐมวัฒน์ ยงสถาพรพิสิฐ ประธานชมรมฯ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของชมรมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตลอดจนแนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์และการให้บริการรับใช้สังคม ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ น.สพ.เอกชัย ลัยยะ ผู้จัดการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะทำงาน ตัวแทน รศ.น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ในโอกาสเข้าพบปะและพูดคุยวางแผนความร่วมมือการดำเนินงาน พร้อมแสดงความยินดีกับ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบ คุณธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ณ ห้องรับรองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อหารือและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนเมืองแม่เหียะ พร้อมแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

รองผู้อำนวยการ ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.มนทิรา อินต๊ะนอน นายสัตวแพทย์กิตติกร บุญศรี และ ดร.ชรัชดา พันธุ์วิทยากูล ร่วมพิธีเปิดตัวสตาร์ทอัพแพลตฟอร์ม “Basecamp24” อันเป็นพื้นที่สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพทุกระดับในภาคเหนือ แวดล้อมด้วย Startup Ecosystem แบบครบวงจร 24 ชั่วโมง ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยเอเชียแปซิฟิก (VPHCAP) ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์สาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน ปีที่ 2” ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

รศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว รองคณบดีฝ่ายมาตรฐาน และคณภาพห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2565 (ครอบรอบ 58 ปี) ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ณ สนามกลาง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้นำเสนอแผนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปี 2566-2569 (ฉบับร่าง) เพื่อถ่ายทอด และรับฟังข้อเสนอแนะ จากคณาจารย์และบุคลากร ชาวสัตวแพทย์ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนกลยุทธ์ 4 ปีของคณะฯ วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom meeting และ Onsite ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีส่งมอบงาน โดยคณบดี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ ส่งมอบงานบริหารคณะฯ ให้กับ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ที่จะดำรงตำแหน่งคณบดี ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยมีตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม E115

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับขวัญบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 20 (บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 56) พร้อมมอบของที่ระลึก และกล่าวให้โอวาส โดย ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19

งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกพิธีซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 20 (บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 56) ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19

คุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ร่วมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณให้กับ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ในโอกาสดำรงตำแหน่งครบวาระ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้ารับช่อดอกไม้ในโอกาสดำรงตำแหน่งครบวาระ จาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 11) ที่ผ่านหลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติโครงการ "การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว ครั้งที่ 2" หลักสูตร 40 ชั่วโมง เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ณ โรงพยาบาลัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำทีมคณาจารย์ให้การต้อนรับ น้องๆ นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอน สำหรับเป็นข้อมูลและแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม และ รศ.สพ.ญ.ศรุดา ติวะนันทกร นำทีมงาน ให้การต้อนรับ Prof. Naoaki Mizawa Director, Center for Animal Diseases Control (CADIC), University of Miyazaki ประเทศญี่ป่น และคณะ ในโอกาสเข้าหารือโครงการวิจัย "The Project for the Acceleration of Livestock Revolution in Thailand aiming to be the Kitchen of the World through the Development of Novel Technologies for Stable Livestock Production and Food Safety” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development หรือ SATREPS) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ สังกัดหน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์ ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล “นักศึกษาเก่าเกียรติยศ” ด้านบริหารองค์กรการศึกษา ในวาระการสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 7 รายได้สมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามกอล์ฟ North Hill Club อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ 

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีด้านงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับ ศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเข้าพบปะพูดคุยความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.รวิ รุ่งเรืองศรี ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน ในโอกาสเป็นตัวแทน Keynote Speaker Panelist Moderator และผู้ร่วมงาน จากงานประชุมทางวิชาการ AAPBS 2021 Virtual Academic Conference เข้ามอบเงินบริจาคให้กับศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า ( Center of Elephant and Wildlife Health FVM CMU ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือช้างในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ช้างเอเชียไว้เพื่อการศึกษา การวิจัย และสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวต่อไป เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยนักศึกษา เดินทางไปมอบของเล่น อุปกรณ์การเรียน และเสื้อผ้าที่ได้รับการบริจาค จากโครงการสัตวแพทย์เชียงใหม่ ปันน้ำใจให้สังคม ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 10) ที่ผ่านหลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติโครงการ "การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว ครั้งที่ 2" หลักสูตร 40 ชั่วโมง เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา โสดารัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็กให้การต้อนรับ ผศ.น.สพ.ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบุคลากร เข้าดูงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ Healthy VET CMU ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเริ่มกิจกรรมวันแรกในวันที่ 19 มกราคม 2565 และได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มาเป็นผู้นำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้กับบุคลากรที่ร่วมกิจกรรม ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ก่อนออกเดิน-วิ่งออกกำลังกายร่วมกันภายในไร่แม่เหียะ

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และหน่วยกิจการนักศึกษาให้การต้อนรับ สพ.ญ.จิตต์พิสุทธิ์ แก้วดวงแสง ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ และ คุณธัญญลักษณ์ โมกขะรัตน์ รองผู้จัดการ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ในโอกาสเข้ามอบทุนการศึกษาให้กับ นางสาวณัชชา ธนะขว้าง นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้คะแนนสูงสุดในกระบวนวิชาของสาขาคลินิกสัตว์เล็ก ในชั้นที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับขวัญบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 19 (บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 55) พร้อมมอบของที่ระลึก และกล่าวให้โอวาส โดย ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19

งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกพิธีซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 19 (บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 55) ในวันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 19 (บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 55) ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565 ณ ไร่ฟอร์ด มหาวิยาลัยเชียงใหม่

รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี รองคณบดีด้านวิจัย ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการ นำบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานตลอดปี 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19

ที่อยู่

155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ติดต่อสอบถาม 
Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

Follow Us
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
 • tel.053 948031

 • โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่
 • tel.053-948038

 • โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน
 • tel.053-037071

 • ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า
 • tel.053 948097

 • ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • tel.053-948041

 • ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยเอเชียแปซิฟิก (VPHCAP)
 • tel.053-948073
Mobirise.com

Created with Mobirise ‌

Free Web Design Software