ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 


- ประกาศราคากลางและ TOR งานปรับปรุงอาคาร Pet wellness คณะสัตวแพทยศาสตร์  เผยแพร่เมื่อวันที่ : 30/11/2565
- ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่เมื่อวันที่ : 30/11/2565
-  ประกาศราคากลางและ TOR เครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 ชุด เผยแพร่เมื่อวันที่ : 29/11/2565
- ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังพร้อมเครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เผยแพร่เมื่อวันที่ : 29/11/2565
- ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบซับซ้อนและเครื่องเฝ้าระวังการวางยาสลบ จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่เมื่อวันที่ : 18/11/2565
- ประกาศราคากลางและ TOR เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบซับซ้อนและเครื่องเฝ้าระวังการวางยาสลบ จำนวน 3 ชุด เผยแพร่เมื่อวันที่ : 16/11/2565
- ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยในห้องเอ็มอาร์ไอพร้อมเครื่องเฝ้าระวังการวางยาสลบ จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่เมื่อวันที่ : 16/11/2565
-  (ร่าง)ประกาศจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังพร้อมเครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด  เผยแพร่เมื่อวันที่ : 9/11/2565
- ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลสัตว์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เผยแพร่เมื่อวันที่ : 9/11/2565
- ประกาศราคากลางและ TOR รถพยาบาลสัตว์ เผยแพร่เมื่อวันที่ : 28/10/2565
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เผยแพร่เมื่อวันที่ : 28/10/2565
- ประกาศราคากลางและ TOR เครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังพร้อมเครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า เผยแพร่เมื่อวันที่ : 28/10/2565
- ประกาศราคากลางและ TOR เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยในห้องเอ็มอาร์ไอพร้อมเครื่องเฝ้าระวังการวางยาสลบ เผยแพร่เมื่อวันที่ : 28/10/2565
-  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เผยแพร่เมื่อวันที่ : 17/10/2565
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังพร้อมเครื่องจี้ห้ามเลือดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เผยแพร่เมื่อวันที่ : 17/10/2565
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบซับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เผยแพร่เมื่อวันที่ : 17/10/2565
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยในห้องเอ็มอาร์ไอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เผยแพร่เมื่อวันที่ : 17/10/2565
- ประกาศ TOR งานจ้างควบคุมงาน ตกแต่งภายในอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ เผยแพร่เมื่อวันที่ : 23/8/2565
- ประกาศราคากลางและ TOR งานปรับปรุงอาคารเรียนและบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ เผยแพร่เมื่อวันที่ : 23/8/2565 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคาร Pet wellness ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่เมื่อวันที่ : 16/12/2565
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เผยแพร่เมื่อวันที่ : 26/9/2565
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลสวนฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เผยแพร่เมื่อวันที่ : 26/9/2565
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย รพ.สัตว์เล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เผยแพร่เมื่อวันที่ : 21/9/2565
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด รพ.สัตว์เล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เผยแพร่เมื่อวันที่ : 21/9/2565 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงอาคารเรียนและบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการคัดเลือก เผยแพร่เมื่อวันที่ : 8/9/2565
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานตกแต่งภายในอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีคัดเลือก เผยแพร่เมื่อวันที่ : 8/9/2565

ที่อยู่

155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ติดต่อสอบถาม 
Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

Follow Us
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
 • tel.053 948031

 • โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่
 • tel.053-948038

 • โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน
 • tel.053-037071

 • ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า
 • tel.053 948097

 • ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • tel.053-948041

 • ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยเอเชียแปซิฟิก (VPHCAP)
 • tel.053-948073
 Web Creation Software

Designed with Mobirise ‌

Free Offline Web Page Builder