โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.30 - 16.00 น.
053-948031, 053-948078

ร่วมออกบูธในโครงการมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะทำงานกิจกรรมกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกบูธในโครงการมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน 2566 กิจกรรมประกอบด้วย การจัดจำหน่ายของที่ระลึก กิจกรรมเล่นเกมส์ และการตั้งกล่องรับบริจาค เพื่อให้ผู้มีจิตศัทธาร่วมบริจาคสมทบกองทุนฯ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับมอบเงิน สมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณวิรมน ยิ่งเจริญ จากบริษัท เพ็ทมาร์ท เชียงใหม่ จำกัด ในโอกาสมอบเงินจำนวน 15,000 บาท สมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลแก่สัตว์ป่วยยากไร้ รวมถึงเพิ่มศักยภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมเพื่อ สาธารณประโยชน์ร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดงาน Chiangmai Pet Fair 2022 episode4

คณะสัตวแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดงาน Chiangmai Pet Fair 2022 episode4 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และได้จัดจำหน่ายเสื้อที่ระลึกกองทุนสงเคราะห์สัตว์ และเสื้อโครงการ Hug Ma CMU ราคาตัวละ 220 บาทเท่านั้น อีกทั้งยังมีกระเป๋าผ้าที่ระลึกเพื่อการกุศล มีถึง 3 ขนาดด้วยกัน โดยรายได้เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บูธประชาสัมพันธ์กองทุน และจัดจำหน่ายเสื้อโปโลเพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนช่วยเหลือสัตว์ป่วยที่ขาดแคนรายได้ในการรักษา ภายในงานแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 7

กองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์กองทุน และจัดจำหน่ายเสื้อโปโลเพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนช่วยเหลือสัตว์ป่วยที่ขาดแคนรายได้ในการรักษา ภายในงานแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 7 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามกอล์ฟ North Hill Club อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บูธประชาสัมพันธ์กองทุน งานประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2564

กองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์กองทุน และจัดจำหน่ายเสื้อโปโลเพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนช่วยเหลือสัตว์ป่วยที่ขาดแคนรายได้ในการรักษา ภายในงานประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2564 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บูธประชาสัมพันธ์กองทุน ภายในงานบริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว เนื่องในโอกาสวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว เนื่องในโอกาสวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ซึ่งตรงกันวันที่ 28 กันยายนของทุกปี ณ ลานกิจกรรมโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 -10 ตุลาคม 2564 โดยมีสัตว์เลี้ยงที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ รวมทั้งสิ้น 223 ตัว ภายในงานยังจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงการให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงจากสัตวแพทย์ จัดโดย กองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์