ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ห้อง D307 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

+66 53 948046

+66 53 274710

manu_runy@hotmail.com


Department of Veterinary Bioscience and Veterianry Public Health Faculty of Veterinary Medicine Chiang Mai University Maehiae, Muang, Chiang Mai 50100,Thailand

+66 53 948046

+66 53 274710

manu_runy@hotmail.com


 


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ตุลาคม 2564