ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร  ขุมทรัพย์
 
  ผศ.น.สพ.ดร. วีรพงศ์  ตั้งจิตเจริญ
 
  ผศ.สพ.ญ.ดร.ศศิธร  พนโสภณกุล
   
  ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร  เพียรสุขมณี
   
  ผศ.สพ.ญ.ดร.ปรกต รุ่งศรี
   
  ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ  ตั้งยืนยง
   

 

 


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ตุลาคม 2564