ข่าวรับสมัครงาน


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

แบบฟอร์มสมัครงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มสมัครงาน
พนักงานส่วนงาน

แบบฟอร์มสมัครงาน
พนักงานประจำโครงการ

แบบฟอร์มสมัครงาน
ใบสมัครงานภาษาอังกฤษ

แนวทางการทดสอบบุคลาภาพทางด้านจิตวิทยา 

ประกาศหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 5

ประกาศทุนการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน

ประกาศรับสมัครงาน  (ตำแหน่งอาจารย์)

ประกาศรับสมัครงาน (ตำแหน่งทั่วไป)

ประกาศรับสมัครงาน ประจำโรงพยาบาลสัตว์

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน [ 7 กรกฎาคม 2565 ]
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานประจำศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า [ 7 กรกฎาคม 2565 ]
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ต.นักวิทยาศาสตร์ และ ต.พนักงานบริการทั่วไป ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก [ 23 มิถุนายน 2565 ]
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน [ 7 มิถุนายน 2565 ]
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก [ 19 พฤษภาคม 2565 ]
- ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งสัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก [ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ]
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ [ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ]
- ประกาศรับสมัครหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 5 [ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ]
- ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก [ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ]
- ประกาศรับสมัครผู้สนใจร่วมเข้ารับทุน Brian Nixon Fund for the protection of elephants in Thailand [ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ]
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งสัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก [ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ]
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก [ 24 มกราคม 2565 ]

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งสัตวแพทย์ ประจำศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า [ 2 สิงหาคม 2565 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน [ 22 กรกฎาคม 2565 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ต.นักวิทยาศาสตร์ และ ต.พนักงานบริการทั่วไป ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก [19 กรกฎาคม 2565]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ต.เจ้าหน้าที่สำนักงาน ประจำโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน [17 มิถุนายน 2565]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งสัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก [ 13 มิถุนายน 2565 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งสัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก [ 19 เมษายน 2565 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ประจำโรงพยาบาลสัตว์ใหญ๋ [ 14 มีนาคม 2565 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก [ 8 มีนาคม 2565 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งสัตวแพทย์ ประจำศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า [ 28 มกราคม 2565 ]

- ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน [ 26 กรกฎาคม 2565 ]
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ต.นักวิทยาศาสตร์ และ ต.พนักงานบริการทั่วไป ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก [25 กรกฎาคม 2565]
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งสัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก [ 23 มิถุนายน 2565 ]
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ต.เจ้าหน้าที่สำนักงาน ประจำโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน [21 มิถุนายน 2565]
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งสัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก [ 6 พฤษภาคม 2565 ]
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก  [ 29 มีนาคม 2565 ]
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ประจำโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ [ 18 มีนาคม 2565 ]
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งสัตวแพทย์ ประจำศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า [ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ]

ที่อยู่

155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ติดต่อสอบถาม 
Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

Follow Us
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
 • tel.053 948031

 • โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่
 • tel.053-948038

 • โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน
 • tel.053-037071

 • ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า
 • tel.053 948097

 • ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • tel.053-948041

 • ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยเอเชียแปซิฟิก (VPHCAP)
 • tel.053-948073
 Free Website Creation Software

Created with Mobirise ‌

Free Website Designer Software