ข่าวรับสมัครงาน


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

แบบฟอร์มสมัครงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มสมัครงาน
พนักงานส่วนงาน

แบบฟอร์มสมัครงาน
พนักงานประจำโครงการ

แบบฟอร์มสมัครงาน
ใบสมัครงานภาษาอังกฤษ

แนวทางการทดสอบบุคลาภาพทางด้านจิตวิทยา 

ประกาศทุนการศึกษา สำหรับผู้ปฏิบัติงานในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ประกาศหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 6

ประกาศทุนการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน

ประกาศรับสมัครงาน  (ตำแหน่งอาจารย์)

-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคลินิกม้า ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า [26 ธันวาคม 2565 ]
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคลินิกสุกร ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค [17 ตุลาคม 2565 ]
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค [17 ตุลาคม 2565 ]
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคลินิกม้า ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า [17 ตุลาคม 2565 ]
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคลินิกสัตว์เล็ก ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า [17 ตุลาคม 2565 ]
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหน่วยสาธารณสุข ภาควิชาชีวศาสตร์ฯ [17 ตุลาคม 2565 ] 
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์   [14 มีนาคม 2565 ] 

- ยังไม่มีประกาศ -

- ยังไม่มีประกาศ -

ประกาศรับสมัครงาน (ตำแหน่งทั่วไป)

ประกาศรับสมัครงาน ประจำโรงพยาบาลสัตว์

ที่อยู่

155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ติดต่อสอบถาม 
Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

Follow Us
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
 • tel.053 948031

 • โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่
 • tel.053-948038

 • โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน
 • tel.053-037071

 • ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า
 • tel.053 948097

 • ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • tel.053-948041

 • ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยเอเชียแปซิฟิก (VPHCAP)
 • tel.053-948073
Mobirise

Designed with Mobirise ‌

Best HTML Builder