สำหรับบุคลากรภายใน

CMU Service

CMU MIS

CMU Mail

CMU Account

CMU KC-Moodle

CMU Jumbo Net

CMU Zoom

ระบบสารสนเทศภายใน

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
และภาระงานเชิงรุก

ระบบฐานข้อมูล
คณะสัตวแพทยศาสตร์

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

ระบบ MRS
ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์

e-Document
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

e-Meeting
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

ระบบบริหารจัดการงานวิจัย

ปฏิทินแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ
ประจำปี 2565

สิทธิและสวัสดิการ
HR CMU

ระบบจองห้อง / รถยนต์

ดาวน์โหลดโลโก้

ตราช้างภาษาไทย
ตราช้างภาษาอังกฏษ
ไม่มีพื้นหลัง (ไทย)
ไม่มีพื้นหลัง (อังกฤษ)
พื้นกลมสีขาว
พื้นกลมสีน้ำเงิน
พื้นกลมสีฟ้า
พื้นสี่เหลี่ยมสีขาว
พื้นสี่เหลี่ยมสีน้ำเงิน
พื้นสี่เหลี่ยมสีฟ้า

Download VET CMU PowerPoint Template 

PowerPoint Template แบบที่ 1
PowerPoint Template แบบที่ 2
PowerPoint Template แบบที่ 3
PowerPoint Template แบบที่ 4
PowerPoint Template แบบที่ 5

Download VET CMU PowerPoint Template   ( ENG version)

PowerPoint Template แบบที่ 1
PowerPoint Template แบบที่ 2
PowerPoint Template แบบที่ 3
PowerPoint Template แบบที่ 4
PowerPoint Template แบบที่ 5

Download ไฟล์ปก

ปกแบบที่ 1
ปกแบบที่ 2
ปกแบบที่ 3
ปกแบบที่ 4
ปกแบบที่ 5

Download ไฟล์ปก  ( ENG version)

ปกแบบที่ 1
ปกแบบที่ 2

Download ไฟล์พื้นหลัง

พื้นหลัง แบบที่ 1
พื้นหลัง แบบที่ 2
พื้นหลัง แบบที่ 3
พื้นหลัง แบบที่ 4
พื้นหลัง แบบที่ 5
พื้นหลัง แบบที่ 6

Download ไฟล์พื้นหลัง   ( ENG version)

พื้นหลัง แบบที่ 1
พื้นหลัง แบบที่ 2
พื้นหลัง แบบที่ 3

พื้นที่ให้บริการ Wi-Fi   Jumbo Plus

จำนวน 75 จุด

ที่อยู่

155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ติดต่อสอบถาม 
Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

Follow Us
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
 • tel.053 948031

 • โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่
 • tel.053-948038

 • โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน
 • tel.053-037071

 • ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า
 • tel.053 948097

 • ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • tel.053-948041

 • ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยเอเชียแปซิฟิก (VPHCAP)
 • tel.053-948073
Mobirise

Designed with Mobirise ‌

Free HTML Website Creator