ผศ.น.สพ.ฉัตรชัย สารชัย
 
  ผศ.น.สพ.ดร. สุวิทย์ โชตินันท์
 
  ผศ.สพ.ญ.ดร.สุรีรัตน์ หนูมี
   
  อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์
   
   

 

 


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ตุลาคม 2564