ผศ.น.สพ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ
   
  ผศ.น.สพ.ดร.ฎิลก วงศ์เสถียร
   
  รศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว
   
   

 

 


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ตุลาคม 2564