ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หมายเลขอาคาร F ชั้นที่ 2 ห้อง 203 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 5000

+66 53 948023

+66 53 948062

Foodanimclin@gmail.com


Department of Food animal clinic Faculty of veterinary Medicine Chiang Mai University Maehiae, Muang, Chiang Mai 50100,Thailand

+66 53 948023

+66 53 948062

Foodanimclin@gmail.com


 


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ตุลาคม 2564