คณะสัตวแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่น

อ่านทั้งหมด

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ 
ประธานกรรมการอำนวยการคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลจากกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2565"

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ   ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์   อาจารย์สังกัดภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่    “ช้างทองคำ”  รางวัลอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษาประจำปี 2565

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง First study on the immunohistochemical expression of cyclooxygenase-2 and clinicopathological association in canine hepatoid gland neoplasms ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary World ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Quartile 2 / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 1.98

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.veterinaryworld.org/Vol.15/October-2022/9.pdf

ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์

View All
หน่วยบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำบุคลากรใหม่ ที่เริ่มปฏิบัติงานในเดือน มกราคม 2566 เข้าแนะนำตัวต่อ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาสนี้ คณบดีกล่าวให้การต้อนรับบุคลากรใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวสัตวแพทย์ พร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางก่อนเริ่มการทำงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย น.สพ.ชัชวาล อนุชาติกิจเจริญ และ สพ.ญ.ณัฏฐิรา ลือโฮ้ง สัตวแพทย์บริการด้านสัตว์ปีก ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บก เป็นตัวแทนเข้าเยี่ยมคารวะ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย น.สพ.ชัชวาล อนุชาติกิจเจริญ และ สพ.ญ.ณัฏฐิรา ลือโฮ้ง สัตวแพทย์บริการด้านสัตว์ปีก ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บก เป็นตัวแทนเข้าเยี่ยมคารวะ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและการจัดหารายได้ ให้การต้อนรับ คุณอรวรรณ อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา เวทโปรดักส์ รีเสิร์ช แอนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมในการสนับสนุนการระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการสัตวแพทย์ สำหรับศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 
งานอบรม Service Excellence ระหว่างวันที่ 12 -13 มกราคม 2566 จัดโดย หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป สำหรับให้คณาจารย์และบุคลากร สังกัดโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมเพิ่มพูนเทคนิคการให้บริการที่ตรงใจและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสากล อันจะเป็นการเสริมสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร โดยได้รับเกียรติจาก สพ.ญ.ฐิติรัตน์ ไชยมี Senior Marketing & Technical Manager บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากร ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณธนธัส รักยงค์ ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป แผนกผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ พร้อมนำเสนอความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อการสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานวิจัย และการดูแลสุขภาพสัตว์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณนพวรรณ ฟูติตระกูล ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน ในโอกาสเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 

วีดีทัศน์

รายการ [โรคสัตว์สู่คน]

VET CMUํ Youtube Channel

[โรคสัตว์สู่คน] EP05 พยาธิตัวตืด ... กินแล้วผอมจริงเหรอ?

[โรคสัตว์สู่คน] EP04 - โรคแมวข่วน ... เรื่องเล็กๆ ที่ไม่เล็ก

รายการ [ก่อไค่อู้หื้อฟัง]

++ก่อไค่อู้หื้อฟัง++ ตอน...ลูกนกตกรัง!

[ก่อไค่อู้หื้อฟัง] ตอน..."หมาน้ำ" ย้อมสี??

ที่อยู่

155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ติดต่อสอบถาม 
Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

Follow Us
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
 • tel.053 948031

 • โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่
 • tel.053-948038

 • โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน
 • tel.053-037071

 • ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า
 • tel.053 948097

 • ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • tel.053-948041

 • ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยเอเชียแปซิฟิก (VPHCAP)
 • tel.053-948073
 Web Builder Software

Designed with Mobirise ‌

Free Web Page Design Software