คลินิกฝังเข็ม

คลินิกฝังเข็ม

ให้บริการฝังเข็มเพื่อการกระตุ้นจุดเฉพาะบนร่างกาย เกิดการเปลี่ยนสภาพทางเคมีและกระตุ้นระบบต่างๆ ให้ร่างกายมีการเยียวยาตัวมันเองจนหายและทำงานได้ปกติ ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาระบบกระดูก กล้ามเนื้อ เช่น ข้อสะโพกเสื่อม, โรคหมอนรองกระดูกเสื่อม แก้ไขระบบประสาทผิดปกติ เช่น การบาดเจ็บที่ทำให้ตัวสัตว์ไม่มีความรู้สึก ลดปวด ตลอดจน โรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจมีปัญหา เช่น โรคหอบหืด เป็นต้น

วันและเวลาให้บริการ : วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.

  สัตวแพทย์ประจำคลินิก

  ผศ.สพ.ญ.ดร.ปรกต รุ่งศรี

  © Copyright - โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  Mobirise.com

  Created with ‌

  Web Building Software