ฉุกเฉิน

ฉุกเฉิน

บริการตรวจรักษาสัตว์ป่วยฉุกเฉิน อาการวิกฤต โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน ทันสมัย ภายใต้ทีมสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์เพื่อให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงวางใจพาสัตว์มาใช้บริการ 

วันและเวลาให้บริการ : 

    ช่วงกลางวัน เวลา 8.30-20.00 น. โทรศัพท์ 0 5394 8031 


    ช่วงกลางคืน เวลา 20.00-08.00 น. โทรศัพท์ 0 5394 8032 

© Copyright - โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Mobirise

Created with Mobirise ‌

Free Web Page Creator